Fundusze Inwestycyjne Postep

Inwestowanie

FALO 60-274 Poznań, ul. Palacza 104: profesjonalne zarządzanie nieruchomościami i obsługa

InwestowanieCzym tak naprawdę jest inwestowanie? Mówiąc prostym językiem jest to takie zarządzanie pieniędzmi i ich lokowanie aby w długim okresie przyniosły zadowalającą stopę zwrotu.

Obecnie możliwości inwestowania jest bardzo wiele: poza klasycznymi na rynku akcji, obligacji czy nieruchomości są też zyskujące na popularności rynki win czy też rynek szeroko pojętej sztuki.

Trzeba pamiętać, że jeśli chcemy uznać coś za inwestycje musimy na tym zarabiać. Dlatego zakup mieszkania czy obrazu wyłącznie dla siebie nie jest inwestycją. Dopiero jego odsprzedanie powoduje, że zyskuje takie miano.

Rozpocząć nasze działania w świecie biznesu warto zacząć od wybrania metody inwestycyjnej. Czy chcemy działać samodzielnie czy też przez „pośrednika”?

Jeśli decydujemy się na samodzielne inwestowanie musimy posiadać odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania instrumentów na które chcemy przeznaczyć nasze pieniądze.

Ponieważ działamy samotnie powinniśmy umieć dokonywać wyceny naszych aktywów i znać zasady składania zleceń. Wymaga to poświęcenia znacznej ilości czasu na pogłębienie swojej wiedzy, co niektórzy uznają za główną negatywną cechę samodzielnego inwestowania.

Jednak z drugiej strony za zaletę samodzielnego działania uznaje się przede wszystkim dokładna wiedza w jakie aktywa inwestujemy. A także brak dodatkowych kosztów jak opłata manipulacyjna i za zarządzanie, które pobierają fundusze inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *