Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Odejście od samodzielnego inwestowania i uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. Za główną korzyść podaje się przede wszystkim wspólne inwestowanie.
Cechuje się to tym, że nawet nie wielkie wpłaty poszczególnych uczestników składa się na znaczny majątek funduszu. Daje to możliwości funduszu na inwestycję większej ilości kapitału czyli osiągnięcie wyższych zysków niż w przypadku samodzielnego inwestowania.

Majątek funduszy jest też lokowany na wielu kontach, tak aby spadki na danym koncie nie odbiły się znacząco na wartości całego portfela. Celem działania funduszy jest przecież takie lokowanie środków by osiągnąć jak największy zysk.

Bezpieczeństwo to kolejna korzyść z inwestowania w fundusze. Ich działanie jest dokładnie regulowane i sprawdzane przez KNF a aktywa przechowywane są do niezależnego depozytariusza.

Dla wielu inwestorów największą wartością dodaną funduszy jest ich profesjonalne zarządzanie. Zamiast poświęcać wiele godzin na pogłębianie swojej wiedzy z zakresu inwestowania oddajemy nasze pieniądze w ręce specjalistów. Każdy fundusz musi posiadać certyfikat od KNF i jest też przez niego nadzorowany.

Są to wyspecjalizowane podmioty zajmujące się zyskownym zarządzaniem powierzonych im pieniędzy. Działania fachowców mają zaoferować większą efektywność niż pierwsze kroki samodzielnego inwestora na giełdzie.

Korzyścią z lokowania swoich środków w fundusze jest ich duży wybór. Każdy fundusz musi podawać do informacji wyniki inwestycji, wyniki wycen itp. Umożliwia to porównanie między sobą poszczególnych funduszy.

Tworzone są rankingi dla wszystkich funduszy, a także bardziej sprofilowane tylko dla tych poszczególnego typu.  Dodatkowo w funduszach nie spotkamy się z tak zwanymi ukrytymi opatami. Wszystkie koszty poniesione przez uczestników muszą być ujawnione w prospekcie informacyjnym.