Opłaty w funduszach

Opłaty w funduszach

Ile będziemy musieli zapłacić za inwestowanie naszych pieniędzy przez TFI? Fundusze od swoich uczestników pobierają dwa rodzaje opłat: manipulacyjną i za zarządzanie. Opłata manipulacyjna to prowizja, procent pobierany przez TFI od wpłacanych przez nas pieniędzy. Musimy ją zapłacić przy zakupie jednostek uczestnictwa. Jak wysoka jest ta prowizja?...

Uczestnictwo w funduszu

Uczestnictwo w funduszu

Przed wyborem funduszu warto określić poziom akceptowalnego przez nas ryzyka. Im jesteśmy młodsi tym większe ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Na podstawie poziomu ryzyka powinniśmy dokonać wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Za te najbezpieczniejsze uważa się te, które największą część pieniędzy klientów lokują w bezpiecznych...

Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Odejście od samodzielnego inwestowania i uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. Za główną korzyść podaje się przede wszystkim wspólne inwestowanie. Cechuje się to tym, że nawet nie wielkie wpłaty poszczególnych uczestników składa się na znaczny majątek funduszu. Daje to możliwości funduszu na inwestycję...