Opłaty w funduszach

Opłaty w funduszach

Ile będziemy musieli zapłacić za inwestowanie naszych pieniędzy przez TFI? Fundusze od swoich uczestników pobierają dwa rodzaje opłat: manipulacyjną i za zarządzanie. Opłata manipulacyjna to prowizja, procent pobierany przez TFI od wpłacanych przez nas pieniędzy.

Musimy ją zapłacić przy zakupie jednostek uczestnictwa. Jak wysoka jest ta prowizja? Wszystko zależy od typu funduszu, w który chcemy zainwestować. Przy funduszach pieniężnych zazwyczaj nie ma opłaty manipulacyjnej.

Przy obligacyjnych wynosi ona maksymalnie 2 proc. Nieco więcej pobierają fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu. Z największą prowizją możemy się spotkać gdy chcemy zainwestować w fundusze akcyjne – wynosi ona nawet do 5 proc. Czy da się uniknąć płacenia opłaty manipulacyjnej? Tak, wiele funduszy zwalania z niej osoby, które chcą działać poprzez internet.

Natomiast opłata za zarządzanie to tak naprawdę wynagrodzenie dla TFI. I podobnie jak przy opłatach manipulacyjnych największe koszty są przy funduszach akcyjnych. Nie dziwi to bo właśnie w nich ponoszone jest największe ryzyko i ewentualny wynik zależy od osób zarządzających funduszem. Opłata ta waha się od 1,5 proc. przy pieniężnych do 3,5 proc. przy funduszu akcji.