Fundusze Inwestycyjne Postep

Strategie inwestycyjne

Podczas inwestowania w fundusze dobrze jest podjąć decyzję co do naszej strategii inwestycyjnej. Głównie wymienia się 3 strategie: agresywną, o umiarkowanym ryzyku i bezpieczną. W strategii agresywnej inwestowanie opiera się głównie na funduszach akcyjnych. Taka forma lokowania pieniędzy jest szczególnie właściwa w długim okresie, kiedy to ryzyko inwestycyjne jest minimalizowane a zyski są na wysokim poziomie. Ten typ strategii jest polecany dla osób z wysoką skłonnością do podejmowania ryzyka oraz dla osób nastawionych na inwestowanie w długim okresie. Strategia o

Czytaj więcej

Czym są fundusze inwestycyjne ?

Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych to jedna z form oszczędzania naszych zarobków. Obok odkładania pieniędzy na lokatach czy też inwestycji w ziemię i nieruchomości równie popularne jest inwestowanie w funduszach inwestycyjnych. Staje się ono szczególnie ciekawym sposobem na zysk w czasach niskich stóp procentowych, które sprowadzają lokaty bankowe do nieatrakcyjnych poziomów zyskowności. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych jest to w odróżnieniu od samodzielnego inwestowania forma zbiorowego działania na giełdzie. Nawet niewielkie wpłaty poszczególnych uczestników funduszu tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne

Czytaj więcej

Fundusze Inwestycyjne w Polsce

Fundusze inwestycyjne w Polsce pojawiły się po przejściu do gospodarki rynkowej w 1990 roku. Mogą różnić się od siebie pod wieloma względami: Uczestnictwo w funduszu – wyróżniamy tu fundusze otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) jak i fundusze zamknięte (FIZ). Różnią się one ilością uczestników jak i sposobem zbierania środków do funduszu. Zakres limitów inwestycyjnych – tu za najbardziej elastyczne uważa się fundusze zamknięte. A za te najmniej elastyczne ale za to też obarczone mniejszym ryzykiem fundusze otwarte. FIZ

Czytaj więcej

Opłaty w funduszach

Ile będziemy musieli zapłacić za inwestowanie naszych pieniędzy przez TFI? Fundusze od swoich uczestników pobierają dwa rodzaje opłat: manipulacyjną i za zarządzanie. Opłata manipulacyjna to prowizja, procent pobierany przez TFI od wpłacanych przez nas pieniędzy. Musimy ją zapłacić przy zakupie jednostek uczestnictwa. Jak wysoka jest ta prowizja? Wszystko zależy od typu funduszu, w który chcemy zainwestować. Przy funduszach pieniężnych zazwyczaj nie ma opłaty manipulacyjnej. Przy obligacyjnych wynosi ona maksymalnie 2 proc. Nieco więcej pobierają fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu. Z

Czytaj więcej