Strategie

Strategie inwestycyjne

Napisal w Lip 16, 2013

Podczas inwestowania w fundusze dobrze jest podjąć decyzję co do naszej strategii inwestycyjnej. Głównie wymienia się 3 strategie: agresywną, o umiarkowanym ryzyku i...

Czytaj

Korzyści

Uczestnictwo w funduszu

Napisal w Wrz 13, 2013

Przed wyborem funduszu warto określić poziom akceptowalnego przez nas ryzyka. Im jesteśmy młodsi tym większe ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Na podstawie poziomu...

Czytaj

Zarządzanie funduszami

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Napisal w Cze 27, 2013

Za zarządzanie funduszem inwestycyjnym odpowiada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Działa ono w formie spółki akcyjnej i jest jedynym podmiotem uprawnionym do tworzenia...

Czytaj

Rodzaje funduszy

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Napisal w Paź 8, 2013

Narodowe Fundusze Inwestycyjne(NFI) jest to rodzaj funduszy inwestycyjnych zamkniętych utworzonych przez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Majątkiem tych...

Czytaj

Ostatnie posty

Strategie inwestycyjne

Strategie inwestycyjne

Podczas inwestowania w fundusze dobrze jest podjąć decyzję co do naszej strategii inwestycyjnej. Głównie wymienia się 3 strategie: agresywną, o umiarkowanym ryzyku i bezpieczną. W strategii agresywnej inwestowanie opiera się głównie na funduszach akcyjnych. Taka forma lokowania pieniędzy jest szczególnie właściwa w długim okresie, kiedy to ryzyko...

Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Korzyści z uczestnictwa w funduszu

Odejście od samodzielnego inwestowania i uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. Za główną korzyść podaje się przede wszystkim wspólne inwestowanie. Cechuje się to tym, że nawet nie wielkie wpłaty poszczególnych uczestników składa się na znaczny majątek funduszu. Daje to możliwości funduszu na inwestycję...

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Za zarządzanie funduszem inwestycyjnym odpowiada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Działa ono w formie spółki akcyjnej i jest jedynym podmiotem uprawnionym do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz współpracowania z osobami trzecimi Zatrudnia ono w tym celu licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Zanim przystąpią oni do...