Fundusze Inwestycyjne Postep

Rodzaje funduszy

www.skoramed.pl

Rodzaje funduszyFundusze można podzielić według różnych kryteriów. Dla inwestorów najważniejszy jest podział związany z działalnością tego funduszu, a więc dobór instrumentów w których lokuje środki pieniężne.

Jest to ważna decyzja, bo ma ona wpływ na poziom zysków i ryzyko związane z inwestowaniem. Wyróżniamy głównie: akcyjne, dłużne, mieszane, pieniężne i inne.

Fundusze akcyjne to te, które głównie opierają się na inwestowaniu na giełdzie akcje spółek. Przynoszą one duże zyski w czasie hossy na giełdzie i analogicznie generują straty w przypadku załamania akcji.

Dlatego są obarczone dość dużym ryzykiem, gdyż duży wpływ na wycenę akcji mają czynniki zewnętrzne: koniunktura gospodarki, załamania pogodowe itp.

Fundusze dłużne działają głównie na papierach skarbowych i papierach korporacyjnych, które przynoszą im stały poziom dochodu.

Fundusze mieszane to połączenie wyżej wymienionych rodzajów funduszy. Inwestują one zarówno w akcje jak i w papiery dłużne. Przez co charakteryzują się ona stabilnym wzrostem zysków.

Fundusze pieniężne to fundusze o największej płynności. A więc będąc w nich najszybciej jesteśmy w stanie zamienić nasze jednostki uczestnictwa znowu w gotówkę. Fundusze te lokują środki w bezpieczne i płynne instrumenty. Gwarantują bezpieczeństwo podobne jak na lokacie, jednak dodatkowo oferują możliwość osiągania zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *