Strategie inwestycyjne

Strategie inwestycyjne

Podczas inwestowania w fundusze dobrze jest podjąć decyzję co do naszej strategii inwestycyjnej. Głównie wymienia się 3 strategie: agresywną, o umiarkowanym ryzyku i bezpieczną.

W strategii agresywnej inwestowanie opiera się głównie na funduszach akcyjnych. Taka forma lokowania pieniędzy jest szczególnie właściwa w długim okresie, kiedy to ryzyko inwestycyjne jest minimalizowane a zyski są na wysokim poziomie. Ten typ strategii jest polecany dla osób z wysoką skłonnością do podejmowania ryzyka oraz dla osób nastawionych na inwestowanie w długim okresie.

Strategia o umiarkowanym ryzyku nazywana również zrównoważoną polega na dywersyfikacji portfela. Inwestujemy zarówno w fundusze akcyjne jak i obligacyjne i rynku pieniężnego. Jest ona polecana dla osób, które chcą chronić swój kapitał.

Bezpieczna strategia jest dla osób, które nie chcą podejmować ryzyka a liczy się dla nich mniejszy ale pewny zysk. Jest to dobra droga dla osób starszych, które muszą zabezpieczyć swoje finanse. Inwestowanie opiera się o fundusze bezpieczne – obligacji oraz rynku pieniężnego.