Uczestnictwo w funduszu

Uczestnictwo w funduszu

Przed wyborem funduszu warto określić poziom akceptowalnego przez nas ryzyka. Im jesteśmy młodsi tym większe ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Na podstawie poziomu ryzyka powinniśmy dokonać wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego.

Za te najbezpieczniejsze uważa się te, które największą część pieniędzy klientów lokują w bezpiecznych krótkoterminowych papierach skarbowych oraz w obligacjach. Za te bardziej ryzykowne uznaje się te, które znaczną część bądź całość pieniędzy klientów przeznaczają na akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

W tym przypadku inwestor powinien wziąć pod uwagę swoją odporność na stres związany z wahaniami wartości inwestycji. Jest to niezbędna umiejętność by nie podejmować zbyt pochopnych i nie przemyślanych decyzji.

Specjaliści podkreślają, że osoby w średnim wieku i starsze nie powinny inwestować w fundusze o większym ryzyku, powinny one zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo lokowanych przez nich pieniędzy.

Kiedy już podejmiemy decyzję należy udać się z dokumentem tożsamości do punktu obsługi klienta wybranego przez nas funduszu. Zazwyczaj znajduje się on w oddziale bankowym bądź w domie maklerskim.

Tam następuje wypełnienie formalności, takich jak podanie swoich danych i dokonanie wpłaty w kasie. Jeśli jednak nie mamy czasu, bądź nie chce nam się odwiedzać placówek możemy tego wszystkiego dokonać za pomocą internetu. Wiele podmiotów daje możliwość swobodnego dostępu do informacji i inwestowania poprzez odpowiednie portale internetowe.

Jeśli mamy jakieś dodatkowe pytania dotyczące funduszu i naszego uczestnictwa w nim warto zapytać w placówce. Warto też zapoznać się ze statutem funduszu jak i prospektem informacyjnym, w których to powinniśmy znaleźć potrzebne nam dane.